Formulieren

Lid worden? Download onderstaand formulier, vul in en onderteken, scan of neem een foto en stuur deze door naar info@cycling2820.be

Breng het origineel ook mee naar het clublokaal voor ons archief.

Aansluitingsformulier Cycling2820:

Aansluiting

 

Aansluitingsformulier Vlaamse Wielrijders Bond: We kozen er voor om als club aan te sluiten bij de VWB, het is dus een verplichte verzekering.

 VWB Lidmaatschap

 
Ongevalformulier VWB:

 Ongevalaangifte

 
Algemene voorwaarden fietsbijstand: De begunstigde zal bij oproep naar het noodnummer – 0800 787 62 of in de buurlanden 0032 2 773 61 33 - zijn lidmaatschap van VWB ( naam + voornaam + postnummer + polis -/lidmaatschapsnummer) aantonen en dit eveneens op eenvoudige vraag aan de ter plaatse gekomen pechverhelper

 Fietsbijstand

 

Christelijke Mutualiteit: 

 CM formulier

 

De Voorzorg: 

 Formulier

 

Neutraal Ziekenfonds:

 NZV formulier