Historiek

Twee vrienden Frans Uytterhoeven en Willy Verbinnen richtten op 20 juni 1975 onze wielertoeristenclub op.

Hun verhaal over het ontstaan van de club klinkt als volgt:


Als vrienden voor het leven waren we van jongs af aan begeesterd door wielerkoersen en prestaties van wielrenners. Kwam dit misschien omdat iedereen dweepte met de toenmalige streekrenners - o.a. Jokke Wouters en Fokke Sweeck – en met die andere kampioenen uit de Kempen - o.a. Rik I en Rik II – of was het omdat het toenmalige “na-tour-criterium” van Rijmenam uitgroeide tot één van de bekendste criteria in België met steeds een massa volk ? In ieder geval beslisten wij als jongens van “den boerebuiten” - die uiteindelijk slechts twee sporten beoefenden nl. voetbal en wielrennen - om ook te starten met het fietsen. De ene kocht van zijn gespaarde ”pree” een fiets bij ” Den Tube ” in Haacht en de andere ging zijn ding halen bij de velomaker in Schiplaken.


Samen gingen we in ‘t weekend eens meerijden met de wielertoeristenclub ”Den Dijk “, maar zeer vlug besloten we om zelf in Rijmenam een wielertoeristenclub op te starten. Op de achterkant van een oude affiche schreven we een tekst met de vraag iedere zondagvoormiddag met ons te komen meefietsen. Aanvankelijk kenden we geen succes: niemand wilde of durfde met ons meerijden. We hielden echter vol: er werd een vergadering belegd - ja,ja toen reeds! - we kozen een naam met daarbij horende clubkleuren, zochten een clublokaal en verkozen een bestuur. Ook onderhandelden we met een “sponsor” voor de kledij.


WTC De Wandelaars De club vestigde zich in Café De Wandeling aan de Dijleweg. Naar analogie met het clublokaal werd de naam van de club dan ook “Wielertoeristenclub De Wandelaars” met zwart en geel als kleuren. Frans Uytterhoeven werd voorzitter en Willy Verbinnen secretaris. Deze belangrijke beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen op 20 juni 1975 in de garage van het Café. Ze werden vlijtig genoteerd in een verslagboek. Het clubke was gestart en gedoopt ! De eerste sponsor was de plaatselijke bakker Andre Dockx. Deze bakker voorzag de club tien jaar van de nodige koerstruien en – broeken, aangevuld met een warm wollen trainingspak. Affiches werden geschreven en rondgedragen in de plaatselijke cafés, we vroegen enkele vrienden om mee te fietsen, overtuigden leeftijdsgenoten om ook een fiets aan te schaffen, zelfs uitgeweken kameraden naar andere gemeenten belden we op om bij “ WTC De Wandelaars ” aan te sluiten en weldra groeide de club uit tot een echte wielertoeristenclub.
 

TIJDSLIJN

In 2005 splitsten de bestuursleden zich. Sommigen vormden de VZW Rijmenamse Wielervrienden en legden zich toe op de jaarlijkse organisatie van een wielerkoers ter nagedachtenis van Philippe Van Coningsloo.
 

Chris Chevalier, Pol Verhaegen en Chris Deleus trokken zich het lot van de wielertoeristenclub aan en vormden het nieuwe bestuur. Op 15 augustus 2006 organiseerde de club een uitstap naar Reisdorf (G-H-Luxemburg) en reed er een rit van 105 km doorheen het Luxemburgse-Duitse Eifelgebergte.
 

2007: nieuwe kledij met grijze kleuren. Bestuur: Bruno Van Baelen kwam als secretaris in het bestuur. Fietsvakantie in Mallorca bijzondere ritten: - rit naar Blankenberge - Namen met de beklimming van de Citadel - herinneringsrit aan Tom Simpson in het Gentse laureaat : Marcel Geeraerts 2008 : fietsvakantie in Mallorca. Bijzondere ritten: - rit naar Blankenberge - rit in Luxemburg - rit naar Zoutleeuw - rit doorheen de Voerstreek eerste Start to Bike. Laureaat: Irma Wyckmans
 

2009: januari : spinning-voormiddag. Fietsvakantie in Mallorca. Bijzondere ritten: - rit naar Blankenberge - rit naar Geraardsbergen met de beklimming van de muur - rit naar Namen. Tweede Start to Bike. Laureaat: Eddy Nauwelaerts bestuur : Josiane De Neef wordt lid.
 

2010: januari : twee spinningsvoormiddagen. Fietsvakantie in Mallorca. Bijzondere ritten: - rit naar Blankenberge - A-groep: rit doorheen de Noorderkempen - B-groep rit van Oostmalle naar Baarle-Hertog - rit in de omgeving van Anseremme. Derde Start to Bike. Laureaat: Raoul Hoste
 

2011: clubkledij: nieuwe kledij met grijze kleuren. Fietsvakantie in Mallorca. Bijzondere ritten: - rit naar Zoutleeuw - rit in de Vlaamse Ardennen. Vierde Start to Bike. Danny Geerinck en Luc De Weerdt starten een eerste Halloween-mountainbeweekend. Laureaat: Danny Geerinck

 

2012: start van de derde groep, nl. de C-groep. Fietsvakantie in Mallorca. Bijzondere ritten: - rit naar Blankenberge in de pletsende regen - A- en B-groep : rit in Houffalize - C-groep: rit in Limburg. - Rit van 160 km naar Hoei. Laureaat : Rudy Hendrickx. Vijfde Start to Bike. Tweede Halloween-mountainbikerit. Bestuur: uitbreiding met Luc De Weerdt, Rudy Van der Kelen, Björn Van Langendonck, Kevin Van den Bosch en Sam Verbist. Bruno Van Baelen stopt ermee.
 

2013: Fietsvakantie in Mallorca en een september-weekje naar de Vogezen. Bijzondere ritten: - rit naar Blankenberge - rit naar Durbuy. - rit voor A- en B-groep in Pajottenland. Laureaat : Bert Straetmans. Zesde Start to Bike. Derde Halloween-weekend Bestuur : Rudy Van der Kelen en Sam Vervoort stoppen ermee.
 

2014: nieuwe kledij met blauw als clubkleuren. Fietsvakantie in Mallorca en een september-weekje naar de Vogezen. Bijzondere ritten: - rit naar Blankenberge - rit voor A- en B-groep in Munkzwalm. Zevende en laatste Start to Bike. Laureaat : Christiane Van Espen. Vierde Halloween-weekend.
 

2015: fietsvakantie in Mallorca en een september-weekje in Weitenbach. Bijzondere ritten: - rit naar Blankenberge - rit doorheen Limburg. Laureaat : Willy Van Loock.  Vijfde Halloween-weekend. Bestuur: Chris Chevalier geeft de voorzittersfakkel door aan Bruno Van Baelen
 

2016: Het clublokaal verhuist naar TC Kiksham, Kiekshamlei 2, 2820 Bonheiden. De club wordt op 14 april 2016 omgevormd tot een VZW met als naam “ WTC De Wandelaars Rijmenam vzw “. Het bestuur wordt gevormd door Bruno Van Baelen, Josiane De Neef, Danny Geerinck, Luc De Weerdt, Thierry Van Keer, Björn Van Langendonck en Kevin Van den Bosch. Op 1 december trad ook Chris Bueds toe tot dit bestuur en beëindigden Thierry Van keer, Kevin Van den Bosch en Björn Van Langendonck hun mandaat. Bruno Van Baelen, Danny Geerinck, Luc De Weerdt, Josiane De Neef en Chris Bueds sloegen de handen in mekaar, vormden één team en lukten erin een heel geslaagd fietsseizoen uit te bouwen. Bijzondere ritten : - rit naar zee - rit op verplaatsing te Chimay. Het heerste in de club een sterke vernieuwende geest met een nieuwe frisse website en frisse reclame via folders en banners. Het kampioenschap werd gewonnen door Rudy Van Oosterwijck.
 

2017: De naam “ De Wandelaars” wordt vervangen door “Cycling 2820 Rijmenam”. Bruno Van Baelen, Josiane De Neef, Danny Geerinck, Chris Bueds en Luc De Weerdt blijven een stevig bestuur vormen. Er werd een mooi seizoen van 36 ritten ingericht. In maart werden er twee instap-zaterdagen georganiseerd. De club groeide van 65 naar 87 actieve leden. Nog te vermelden: - fietsvakantie Mallorca - rit naar zee - Jodoigne : gelukte rit op verplaatsing - woensdagavond- en vrijdagnamiddagritten. Rudy Van Oosterwijk wordt voor een tweede achtereenvolgende keer kampioen.
 

2018: Het bestuur blijft bestaan in zijn huidige vorm, we vieren ons 100st lid. De evenementen en zeker onze jaarlijkse eetdag waren een groot succes, de eetdag kon wegens werkzaamheden in het dorp doorgaan op straat voor zaal Sint Martinus. De instapdagen werden vervangen door kennismakingsdagen die samenvielen met onze gewone clubrit op zondag. De rit in Jodoigne was een enorm succes. Onze clubkampioen is Luc Dereu.
 

2019: We organiseren opnieuw kennismakingsdagen. De club groeide door naar meer dan 130 leden. Onze Halloweenavond en dagrit is letterlijk in het water gevallen, financieel houden we er voor de eerste keer in 8 jaar weinig aan over. Ook tijdens de jaarmarkt is het al regen wat de klok slaat, dit heeft financieel minder grote gevolgen. De 4de groep (supers) is nu echt gelanceerd. Op 5 oktober tijdens de  kampioenenviering draagt Bruno Van Baelen het voorzittersschap over aan Danny Geerinck. Bruno blijft in het bestuur en doet de boekhouding. Jan Verschaeren wordt clubkampioen, Jan is 83 jaar, woont sinds zijn pensioen aan de kust, Jan miste geen enkele rit.
 

2020: We starten het nieuwe jaar onder de leiding van een nieuwe voorzitter vol goede voornemens. Er is in februari een algemene vergadering met een 60-tal aanwezige leden. De 5 bestuursleden Danny Geerinck - Josiane De Neef - Bruno Van Baelen - Chris Bueds en Luc Deweerdt stelden zich uitgebreid nog eens voor en daana leggen we alle nieuw plannen op tafel. Het zou een jaar vol nieuwigheden worden maar Covid besliste daar 10 dagen later anders over. We probeerden er het beste van te maken en fietsten letterlijk tussen alle regeltjes door. Chris Beuds en Luc Deweerdt zagen een bestuursfunctie niet langer zitten en stapten uit. Met 3 hielden we de VZW overeind en deden wat we konden om te groep zo veel mogelijk in beweging te houden. Er werden nog 22 officiële ritten gereden op zondag, Filip De Pooter was iedere rit aanwezig en werd dus ook clubkampioen.
 

2021: Covid19 is er nog altijd, we konden terug stillaan plannen maken om meer te fietsen, evenementen organizeren zit er nog niet in. We kunnen de clubkas redelijk in evenwicht houden maar beslissen om de beide volgwagens die ons teveel kosten te verkopen. Van het opgespaarde pottekes geld van vorig en huidige jaar konden we na de rit in Mei voor iedereen een lekkere hamburger en enkele weken later in Juni een wafel met ijs- en slagroom aanbieden. We slaagden er zelfs in om een BBQ te organiseren volledig op kosten van het potteke. We fietsten ook veel meer dan het jaar ervoor, spijtig genoeg wel steeds met dezelfde leden. Van de 130 leden in 2019 blijven er een 80-tal over. Na 46 jaar clubbestaan wordt het kampioenschap anders samengesteld. Filip De Pooter is rittenkampioen met 28 aanwezige ritten. Paul Peeters klopt nipt Kris Volkaerts en wordt door de meeste inzet clubkampioen.
 

2022: Het voorjaar startte traag maar gestaag, stillaan sluiten leden terug aan, Covid ligt hopelijk achter ons. Bruno stopt er nu echt mee als bestuurslid. Met 2 werd het moeilijk om de club te dragen, Kris Volkaerts en Paul Peeters bieden versterking. Ook Sara, Katrien en Peter doen op de achtergrond het nodige om alles in evenwicht te houden. Nieuwe sponsors werden gezocht en veel sneller dan verwacht gevonden. Op 14 dagen tijd waren alle onderhandelingen rond. Nieuwe kledij werd getest, gewikt en gewogen. We lieten Vermarc na meer dan 30 jaar achter ons en halen Bioracer als nieuwe kledijleverancier binnen. We plaatsen een bestelling van 48000 euro! Fietsseizoen 2023 starten we dus volledig in het nieuw. Er waren net als vorig jaar gratis hamburgers na een rit in Mei en ook onze jaarlijkse BBQ kon doorgaan mits een kleine bijdrage van 10 euro. Voor het eerst organiseerden we een clubrit met de 4 groepen samen. Er was een 1ste stop in Aarschot bij onze vrienden van Café De Guidon en een 2de stop in Wakkerzeel bij Café ’t Schuurke, waar een fietsclub uit onze streek zijn thuisbasis heeft. Na 3 jaar was er opnieuw een kampioenenviering in zaal De Rode Planeet, Hubert werd rittenkampioen en Dario clubkampioen. De Catering werd verzorgd door De Markthall en DJ Nick van Kafé Spek zette de boel in vuur en vlam.

2023: Door de steeds hoger wordende themperaturen vervroegen en verlengen we het fietsseizoen. We starten voortaan de eerste zondag van Maart en eindigen eind oktober. Hierdoor zijn er een 40-tal officiële ritten, 8 meer dan vorige jaren. We zetten het clubbestuur verder onder dezelfde vorm. De overgang naar onze nieuwe kledij is vlot verlopen. We organiseerden enkele ritten buiten de club, Amstel - Tilff enz... Er was een fantastische rit op verplaatsing georganiseerd door Guido en zijn team. Hamburgers en BBQ na de rit is stilaan een traditie. Er werd opnieuw een clubvakantie naar Mallorca georganiseerd door Josiane. Ook werden er door enkele leden fietsuitstappen georganiseerd in binnen- en buitenland. Na 4 jaar konden we terug onze mosselfeest houden in een mooi vernieuwe zaal Sint Martinus tijdens Rijmenam jaarmarkt, dit was een nooit eerder gezien succes. Onze kampioenenviering verhuisde naar Sint Martinus. Onze clubkampioenen waren Dario, Hubert, Willy, Dirk, Paula en Myriam. Onze eerste winnaar van de fotowedstrijd is Guido. We sloten het jaar zeer positief af.

2024: